Inleiding

In de Nederlandstalige bibliotheek van Jette is iedereen welkom om gebruik te maken van onze collectie boeken, luisterboeken, strips, cd’s, dvd’s en tijdschriften. Je kan er informatie vinden, deelnemen aan activiteiten, levenslang leren, inspiratie opdoen, mensen ontmoeten en ontspannen op La Leesterrasse.

Onze bibliotheek werkt actief mee aan de uitbouw van de Brusselse erfgoedcollectie en biedt ook plaats aan de gemeentelijke zadenbib.

We staan telefonisch en aan onze balie klaar voor eventuele vragen.

Verder kan je ook via onze website en Mijn Bibliotheek overal en wanneer je wil onze catalogus raadplegen, werken reserveren, uitleningen verlengen, aankoopsuggesties doen, je gegevens bijwerken, inschrijven op onze nieuwsbrief en krantenarchieven raadplegen.

 • Wij vragen ook geen meubilair te verplaatsen.
 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
 • Huisdieren moeten aangelijnd worden. Wanneer een huisdier voor overlast zorgt, wordt de eigenaar hierop aangesproken.
 • Indien je het reglement niet naleeft, kan de inrichtende instantie je de toegang ontzeggen.
 • Alle dringende onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris of diens vervanger geregeld.

Wij volgen de wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je verklaart je hierbij akkoord met het gebruik van je persoonlijke identiteitsgegevens en contactgegevens voor onze uitleen- en ledenadministratie. Je kan deze gegevens inkijken, laten aanpassen of wissen.

Wij wensen je veel bibliotheekplezier!

1. Inschrijven

Je kan je gratis inschrijven als je jouw identiteitskaart voorlegt en je akkoord verklaart met het bibliotheekreglement. Dit reglement ontvang je samen met het tarievenblad bij de inschrijving. Beiden kan je altijd online en in de bib raadplegen.

2. Jouw bibliotheekpas

Indien je nog geen persoonlijke bibliotheekpas hebt, ontvang je deze gratis bij jouw inschrijving. De pas is geldig in alle Nederlandstalige Brusselse bibliotheken.

Bij verlies of diefstal van de pas vragen wij je dit onmiddellijk te melden aan de bibliotheek. Voor een nieuw exemplaar vragen wij een vergoeding, behalve wanneer je een bewijs van diefstal voorlegt. De tarieven vind je terug op het tarievenblad.

3. Wijziging gegevens

Veranderen jouw contact- of adresgegevens? Meld het ons. Dit kan ook online via Mijn Bibliotheek.

4. Leerkrachten en groepen

Voor leerkrachten en groepen bieden wij een dienstverlening op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

5. Materialen lenen

Als lid van onze bib kan je gratis materialen lenen. Om onze collectie toegankelijk te houden voor iedereen passen wij een aantal regels toe:

 • De uitleentermijn bedraagt 3 weken.
 • Verlengen kan zo vaak je wil, tot de maximale termijn van 9 weken is bereikt, en dit op voorwaarde dat een andere lener hetzelfde materiaal niet heeft gereserveerd.

Verlengen kan aan de balie, via de zelfscan, telefonisch of online via Mijn Bibliotheek.

 • Je kan maximaal 5 exemplaren van elk type materialen lenen.
 • Buiten de openingsuren kan je gebruik maken van de inleverbus. Deze legen wij elke morgen voor 9 uur. Dat moment geldt als tijdstip van inleveren.

Sommige boeken, tijdschriften en kranten kan je enkel raadplegen in de bibliotheek. Je kan wel fotokopieën laten maken. De tarieven vind je op het tarievenblad.

6. Te laat teruggebracht?

Dan betaal je te-laatgeld per geleend werk en per week. De termijn begint te lopen vanaf de eerste dag dat het werk te laat is. Naast het te-laatgeld betaal je ook kosten voor het versturen van de te-laatbrief. Alle tarieven staan vermeld op het tarievenblad.

Als je het materiaal niet terugbrengt, ondernemen wij de volgende stappen:

 • Na de 3de te-laatbrief kan je in geen enkele bibliotheek nog materialen lenen.
 • Na de 4de te-laatbrief zal de gemeente de vergoeding innen en neemt zij eventuele gerechtelijke stappen. De bijkomende kosten hiervoor zijn voor jouw rekening.

Wij hanteren een maximumbedrag waardoor het te-laatgeld niet eindeloos oploopt. Het bedrag vind je op het tarievenblad en is exclusief de portkosten voor de te-laatbrief.

7. Verantwoordelijkheid lener

Je leent materialen uit de bibliotheek in eigen naam. Dit wil zeggen:

 • Tijdens de uitleenperiode ben je verantwoordelijk voor de materialen.
 • Leen de materialen daarom niet uit aan iemand anders.
 • Maak geen aantekeningen in het werk.
 • Breng ons onmiddellijk op de hoogte indien je merkt dat een werk beschadigd of onvolledig is.
 • Heb je het uitgeleende materiaal beschadigd, verloren of is het gestolen? Dan betaal je voor de vervanging van het werk. Wij raden aan dit zo snel mogelijk te melden zodat het te-laatgeld niet onnodig hoeft op te lopen.
 • Indien je het werk op een later tijdstip terugvindt betalen wij je de kostprijs van het werk terug.
 • Je respecteert de bepalingen van de auteurswet. Als je deze overtreedt, zijn de gevolgen voor jouw rekening.

8. Reserveren

Werken die momenteel zijn uitgeleend aan iemand anders kan je gratis reserveren.

Wens je een werk te lenen dat geen deel uitmaakt van onze collectie? Wij kunnen deze voor jou laten overbrengen uit een andere bibliotheek. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding. Deze vind je op het tarievenblad.

Gereserveerde werken en werken uit een andere bib kom je binnen de 7 werkdagen na kennisgeving ophalen. Werken uit een andere bib kan je niet verlengen.

9. Het internet raadplegen

Je kan gratis het internet raadplegen wanneer je een bewijs van identiteit voorlegt. Om deze dienst aan iedereen te kunnen aanbieden, hanteren wij de volgende regels:

 • Je kan gedurende 30 minuten gebruik maken van deze service.
 • Indien er geen andere personen wachten, kan je jouw raadpleging verlengen.
 • Je kan niet reserveren.
 • Je gebruikt de internetcomputer alleen.
 • Je mag geen software of gegevens aanpassen, beschadigen of verwijderen.
 • Het spreekt voor zich dat illegale activiteiten en het bekijken van aanstootgevende beelden niet is toegestaan.

10. Onze huisregels

Om iedereen toe te laten rustig te lezen en te studeren, vragen wij jou:

 • geen lawaai te maken,
 • niet te telefoneren,
 • niet te roken en te eten.

Heb je meubilair of toestellen van de bibliotheek beschadigd? Dan kunnen wij jou vragen de schade te vergoeden.

 

Jette 1090 - de Bib Jette