Boek
Nederlands

Vrouwen en de oorlog

Ann Kramer (auteur)

Vrouwen en de oorlog

In de reeks:
Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
In korte teksten wordt een beeld gegeven van de rol die vrouwen speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en het belang ervan voor de vrouwenemancipatie. Met foto's in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 13 jaar.
Titel
Vrouwen en de oorlog
Auteur
Ann Kramer
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Women and war (World War One)
Uitgever
Etten-Leur: Corona, 2006
32 p. : ill.
ISBN
90-5566-150-3

Besprekingen

De reeks 'Eerste Wereldoorlog' belooft de lezer "een uitvoerig beeld van een van de meest afschrikwekkende conflicten in de geschiedenis". Na Oorzaken en gevolgen en Wapens en oorlogsvoering verschenen Oorlog in de loopgraven en Vrouwen in de oorlog. Het eerste boek behandelt twaalf aspecten van de loopgravenoorlog, zoals het westelijke front, het leven in de loopgraven, de bombardementen, de zorg voor gewonden, gasaanvallen, het schrijven in oorlogstijd. Elk thema krijgt twee pagina's tekst, een grote foto en in kadertjes wat specifieke informatie over het begin en het einde van de oorlog, cijfergegevens en wat toelichting bij fenomenen als het kerstbestand in 1914 en paarden in de oorlog. Daarbij horen nog enkele min of meer relevante korte citaten van mensen die het allemaal meemaakten. Het boek beschrijft vooral het Britse aandeel in de oorlogsactiviteiten, met daarnaast nog wat informatie over de Franse en de Duitse oorlogsvoering.
Zinsbouw en stijl van d…Lees verder
Voordat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) begon waren er al vrouwenorganisaties die zich sterk maakten voor bijvoorbeeld vrouwenkiesrecht en meer kansen op onderwijs en werk. Toen de oorlog uitbrak en er honderdduizenden mannen naar het front gingen, moesten de vrouwen hun werk wel overnemen. Ze gingen niet alleen aan de slag in o.a. fabrieken, het openbaar vervoer en op het land, maar verrichtten ook goed werk aan de fronten als vrijwilligster, arts, verpleegster en zelfs als soldaat. Ook in de pacifistische beweging tegen het einde van de oorlog waren veel vrouwen actief. Toen na de oorlog de mannen weer terugkwamen, had er maatschappelijk gezien echt een revolutie plaatsgevonden en bleven veel vrouwen buitenshuis actief werkzaam. De geschiedenis van de rol van vrouwen en de vrouwenemancipatie is in dit boek overzichtelijk gerangschikt in korte hoofdstukken, passend geïllustreerd met historische prenten en foto’s en gekleurde kaders waarin overzichten met jaartallen, korte biografi…Lees verder