Boek Nederlands

Oog : gedichten

Eva Gerlach (auteur)

Oog : gedichten

Eva Gerlach (auteur)
Laatste deel van het drieluik 'Labyrint' waarin het gaat over de samenhang tussen ups en downs, gevolgd door de stilte, als in een orkaan.
Titel
Oog : gedichten
Auteur
Eva Gerlach
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, © 2019
87 p. : ill.
Aantekening
Derde deel van het drieluik Labyrint
ISBN
9789029540216 (paperback)

Besprekingen

‘Oog’ is het laatste deel van een drieluik getiteld ‘Labyrint’. In het eerste deel ‘Kluwen’, verschenen in 2011, speelde het probleem van de tijd en de herinnering; in het tweede deel, genaamd ‘Ontsnappingen’, kwam er ruimte om zich vrij te maken van de remmingen van het verleden. ‘Oog’ verwijst nu naar de samenhang binnen ups en downs, gevolgd door de stilte, als in een orkaan. De dichteres (1948) die in haar jeugd lang in de tropen verbleef, ziet het oog als einde en nieuw begin in een andere richting. De bundel telt negen delen, beginnend met ‘Verschuivingen’ tot aan het ‘Hier’ en ‘Nu’. Het bestaan wordt als iets vreemds ervaren, waaraan je steeds meer ontgroeit door ontmoetingen met andere wezens. Die kennismakingen en breuken leiden tot een verrassende taal met ongewone woorden die verschuiven en zich eigen maken aan de lezer die wordt aangesproken en aangezet tot herlezen. Het begin biedt veel verkenning in de samenleving; het einde is onbeschreven en geeft de vrijheid je eigen …Lees verder

Paarden die hun hoofden tegen elkaar wrijven

Janita Monna schrijft wekelijks over poëzie voor Trouw.

Eerst: hoe zat het ook weer met de Fibonacci-reeks? Die reeks van getallen waarbij ieder volgend getal de som van de twee voorafgaande vormt, dus nul-één-één-twee-drie-vijf-acht-dertien-en zo verder. Patronen uit die beroemde reeks zouden volgens sommigen ook in de natuur te vinden zijn. In de structuur van zonnebloemen bijvoorbeeld, of van ananassen of in hoe een varen opengaat.

Daarbij, hoe verder in de reeks, des te dichter zou de verhouding tussen twee Fibonacci-getallen de gulden snede benaderen, wel gebruikt in de kunst omdat er een intrinsieke schoonheid in te herkennen zou zijn.

Waarom al die theorie? Omdat Eva Gerlach haar recente bundel 'Oog' heeft vormgegeven volgens die principes. Hij vormt het sluitstuk van een drieluik waarvan 'Kluwen' en 'Ontsnappingen' de eerdere delen zijn.

Gerlach telt niet op, maar terug: de bundel opent met drie reeksen van zeven gedichten (samen 21), de tweede reeks heeft er dertien, die daarop v…Lees verder