Boek Nederlands

De kleine Marx : zijn kapitale werk samengevat

Geert Reuten (auteur)

De kleine Marx : zijn kapitale werk samengevat

Geert Reuten (auteur)
De drie delen van 'Das Kapital' (1867), de economische analyse van het kapitalisme van Karl Marx, samengevat en toegankelijk gemaakt voor een groter publiek.
Titel
De kleine Marx : zijn kapitale werk samengevat
Auteur
Geert Reuten
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, 2017
88 pagina's : illustraties
ISBN
9789047010722 (hardback)

Besprekingen

Hoewel Karl Marx (1818-1883) tegenwoordig minder in de belangstelling staat dan tijdens de hoogtijdagen van het communisme in de vorige eeuw, is er nog reden genoeg kennis te nemen van de grondslagen van het Marxisme, zoals onder meer vastgelegd in het standaardwerk 'Das Kapital'. Marx behoort immers nog altijd tot de belangrijkste denkers over economische ontwikkelingen en zijn analyse van de werking van het kapitalisme is nog altijd relevant. De auteur, werkzaam geweest als docent economie aan de Universiteit van Amsterdam en als senator voor de SP, is goed vertrouwd met de materie en slaagt erin op systematische wijze de drie delen van 'Das Kapital' (circa 2000 bladzijden) in nog geen 100 bladzijden samen te vatten en toegankelijk te maken voor een groter publiek. Met bronverwijzingen en register van kernbegrippen. Kleine druk.