Boek
Nederlands

In Brussel : een reis door de wereld

+1
In Brussel : een reis door de wereld
×
In Brussel : een reis door de wereld In Brussel : een reis door de wereld

In Brussel : een reis door de wereld

Brussel telt momenteel ongeveer 170 nationaliteiten. Analyse van de migratie sinds WO II: van onder meer Zuid-Europeanen, Maghrebijnen, Sub-Saharaanse Afrikanen tot migranten uit de Balkan, hooggeschoolde Europeanen en Noord-Amerikanen, Zuid-Amerikanen.
Titel
In Brussel : een reis door de wereld
Auteur
Hans Vandecandelaere
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2012
515 p. : ill.
ISBN
9789491297359 (paperback)

Besprekingen

Diversiteit is een heikel thema in Vlaanderen. Het polariseert. De ene partij scoort bij haar achterban door de invoering van de vreemdelingentaks, de andere draagt de term allochtoon ten grave. Die profilering zegt iets over hoe mensen tegenover migratie staan. Leidt het tot rijkdom of tot vervreemding? Het verhaal van de jonge moslims die bij gebrek aan maatschappelijke status of toekomstkansen naar Syrië vertrekken in de hoop daar het heldendom te verwerven, toont toch aan dat we inzake (zelf)aanvaarding van migranten nog een lange weg te gaan hebben. Als er één plaats is waar de diversiteit zichtbaar is, dan is het Brussel. Talloze gemeenschappen en groepen hebben in deze hoofdstad een voet aan de grond. Er is zo veel mixité dat het vreemde gewoon is.
Hans Vandecandelaere is een historicus en Brusselkenner. Bij zijn verkenningstochten door de hoofdstad geraakte hij geboeid door de ongelofelijke diversiteit van de stad. Die interesse mondde uit in een project: hij trok…Lees verder
Historicus Vandecandelaere verdiepte zich in de bijzondere bevolkingssamenstelling van zijn stad Brussel. Er wonen wel circa 180 verschillende nationaliteiten, meer dan de helft van de totale bevolking. Hij begint met een historische inleiding over de immigratie sinds de Tweede Wereldoorlog: gastarbeiders, asielzoekers, expats enzovoort. Hij bekijkt de verschillende nationaliteiten naar (wereld)regio's, eerst de Zuid-Europeanen, de Marokkanen, de Afrikanen ten zuiden van de Sahara, Turkije en het Midden-Oosten, Azië, de voormalige Sowjetunie, Oost-Europa en de Balkan, de hooggeschoolden uit Europa en de Verenigde Staten en tenslotte de Latijns-Amerikanen. Door middel van interviews schetst hij een beeld van het leven van deze immigranten en hun nazaten. Hij doet dit op levendige wijze. Noten, een literatuuropgave en een lijst van geïnterviewden besluiten dit interessante boek over een multiculturele stadssamenleving, dat bovendien is geïllustreerd met katernen met spreidingskaartjes e…Lees verder