Boek
Nederlands

De Israëllobby

Lucas Catherine (auteur)
Analyse van de pro-Israe͏̈lische lobby in Belgie͏̈.
Extra onderwerp
Israël en België
Titel
De Israëllobby
Auteur
Lucas Catherine
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2011
195 p. : ill.
ISBN
9789064457951 (paperback)

Besprekingen

Hoewel reeds meermaals gerelativeerd door grondig historisch onderzoek (zie onder meer André Kaspi, Les Juifs américains, Plon, 2008), blijft de opvatting dat joodse drukkingsgroepen het Amerikaanse politieke en economische bestel ingrijpend zouden beïnvloeden in ruime kringen als waarheid gelden. Net daarom zal de claim, dat zich ook in België zo’n invloedrijke lobby zou hebben gevormd, de aandacht trekken van iedereen die zich voor joodse cultuur en geschiedenis interesseert. In zijn recentste boek, De Israëllobby, beargumenteert Lucas Catherine hoe een zionistische drukkingsgroep, verbonden met de Mossad, de VUB/ULB, tal van politieke partijen en een deel van de media, ons land systematisch in pro-Israëlische richting stuurt.
Catherines these is echter weinig overtuigend. Ten eerste zijn de gehanteerde begrippen onvoldoende afgebakend. Zo wordt bijvoorbeeld nergens aangegeven hoe de lezer het concept ‘lobby’ precies moet begrijpen: als een gecentraliseerd dirigis…Lees verder
De auteur poneert dat een zionistische lobbygroepering, verbonden met de Mossad, de VUB/ULB, tal van politieke partijen en een deel van de media, België systematisch in pro-Israëlische richting stuurt. Hij kan niet overtuigen. Ten eerste wordt het begrip 'lobby' niet afgebakend. Door die vaagheid kan elke persoon of instelling die een actie onderneemt waar de staat Israël baat bij heeft als 'lobbyist' worden gekarakteriseerd. Ten tweede suggereert de auteur vaker een causaliteit dan hij ze bewijst (bijvoorbeeld: de Vlaamse Harvard Club nodigt het voormalige hoofd van de Mossad uit als spreker en heeft dus pro-Israëlische sympathieën). Ten derde kan de wijze waarop hij met feiten een groter verhaal construeert de toets van de historische kritiek nauwelijks doorstaan. Heel wat aangehaalde feiten worden niet door bronnen ondersteund, en wanneer dat wél gebeurt, is de interpretatie gekleurd en veralgemenend. Dat een pro-Israëlische lobby de macht en invloed zou hebben die Catherine haar t…Lees verder

Over Lucas Catherine

Lucas Catherine, schrijversnaam van Lucas C.L. Vereertbrugghen (Brussel, 1947), is een Belgisch auteur die voornamelijk publiceert over islam en over kolonisatie, in het bijzonder van Congo en Palestina. Hij noemt zich 'historicus van Vergeten Zaken'.

Catherine studeerde film aan het RITCS in Brussel. Na het behalen van zijn graad in 1970 werd hij documentalist bij de BRT. Van 1983 tot 1990 woonde hij in Khartoum, Rabat en Dar es Salaam.

Publicaties

  • Honderd jaar kolonisatie in Palestina, 1978
  • De zonen van Godfried van Bouillon. De Zionistische lobby in België, 1980 (vertaald in het Arabisch)
  • In naam van de Islam. Godsdienst als politiek argument bij Mohammad en Khomeiny, 1985
  • De Palestijnen, een volk teveel?, 1988 (met o.a. Noam Chomsky)
  • 3 x weg van Zanzibar, 1992
  • Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers, 1993
  • Lees verder op Wikipedia