Boek
Nederlands
Maatschappelijke vragen rond de wereldwijde voedselvoorziening en de daarmee samenhangende problemen worden door wetenschappers beantwoord, met speciale aandacht voor de Vlaamse situatie.
Extra onderwerp
voedingsleer
Titel
Ons voedsel?
Auteur
Tessa Avermaete Wannes Keulemans
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2017
158 p. : grafieken en tabellen
ISBN
9789401437967 (paperback)

Besprekingen

De Vlaamse 'Wat met'-reeks heeft tot doel het maatschappelijk debat over belangrijke onderwerpen kritisch en wetenschappelijk te onderbouwen. In dit deel worden vragen over de wereldwijde voedselvoorziening en de daarmee samenhangende problemen door wetenschappers van de KU Leuven bekeken. In korte hoofdstukken komen vragen aan bod als: Is er genoeg voedsel voor iedereen? Wat is een duurzaam eetpatroon? Wat met de huidige voedselverspilling? Waarom moet landbouw duurzaam worden en hoe ziet duurzame landbouw er uit? Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer? Wat is een goed voedselbeleid? Wat is de toekomst van de Vlaamse voedselketen? Op deze vragen wordt getracht wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te vinden, maar door de veelheid en de complexiteit van de onderwerpen wordt e.e.a. vaak (te) beknopt belicht. De relevantie voor Vlaanderen wordt waar mogelijk aangegeven. Omdat het boek zich nadrukkelijk op de Vlaamse situatie richt, is het, ook al komen er grote, mondiale zaken aa…Lees verder