Book
Dutch

Onder het dal

Rond 1830 willen twee bevriende oud-studenten in het zuidelijkste Limburg een kolonie stichten om beschaving te brengen.
Title
Onder het dal
Author
Arjaan Van Nimwegen
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2016
287 p.
Note
Geïnspireerd door de geschriften van Robert Garcet (1912-2001)
ISBN
9789028426405 (paperback)

Reviews

De bedachtzame Simon en de hartstochtelijke idealist Willem zijn bevriende oud-studenten en vochten in de Belgische oorlog. In het zuidelijkste Limburg willen ze een kolonie stichten om beschaving te brengen. In zijn memoires kijkt Simon met diepe spijt terug op dit project. Hij had direct al naar zijn innerlijke stem moeten luisteren maar verbrak omwille van Willems idealen de banden met familie en vrienden. Er wordt vanuit twee perspectieven verteld. De lezer blikt met Simon terug vanuit 1871 en leeft mee met de sombere, angstaanjagende gebeurtenissen vanaf 1831. Een boeiend en doorwrocht boek waarin de personages vergeefs strijden tegen de ontzielde natuur, het door mijngangen zinkende en ineenstortende landschap, maar ook tegen de innerlijke natuur waarin begeerte, hebzucht en wanen de overhand krijgen. Beeldend en tastbaar beschreven. De schrijver (1947) ontleende zijn inspiratie aan ideeën van Robert Garcet (1912-2001), paleontoloog, esotericus, pacifist en kunstenaar die tussen…Read more