Met de klas naar de bib!

Om kinderen die met de klas de bib bezoeken zo goed mogelijk te ontvangen voorziet de bib een dienstverlening op maat van scholen.

Een afspraak maken

Klasbezoeken gebeuren op afspraak, zodat het bibteam deze goed kan voorbereiden. Klasbezoeken zijn mogelijk tijdens het volledige schooljaar, zowel in de voor- als in de namiddag.

Klasbezoeken worden bij voorkeur aan het begin van het schooljaar vastgelegd. De contactpersoon is Hilde Van Craeyevelt. Je kan haar bereiken op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag via  hvancraeyevelt@jette.brussels of 02 427 76 07.

Bij een eerste bezoek kan een bibmedewerker een rondleiding voorzien op maat van de klas. Daarbij maken leerlingen kennis met het aanbod van de bib en de manieren waarop materialen kunnen gezocht en geleend worden.

Bij voorkeur voorzien we één bezoek per zes weken. Mocht het toch niet lukken om langs te komen op de geplande dag, vergeet dan niet om ons tijdig telefonisch te verwittigen. Je kan meteen een nieuwe afspraak maken.

De klaskaart

Klassen kunnen materialen lenen met een klaskaart. Deze staat op naam van de klas en wordt bewaard in de bib. Het e-mailadres van de leerkracht houden we bij in het bibliotheeksysteem.

De eerste twee te-laatbrieven worden per mail verstuurd naar de leerkracht. De derde te-laatbrief wordt per post verstuurd naar de school.

Lenen van materialen

Met de klaskaart kunnen maximum 100 materialen geleend worden voor een periode van drie maanden. Bij elk volgend klasbezoek worden de geleende materialen terug ingeleverd.

We gaan ervan uit dat de klas alles in het werk stelt om alle geleende materialen bij het volgende klasbezoek terug te brengen. Mocht dit onverhoopt niet lukken: voor elke klas wordt per schooljaar het verlies of de beschadiging van maximum vijf materialen kosteloos opgevangen door de bib. Overige verloren of beschadigde materialen worden gefactureerd aan de school.

Het inleveren van materialen gebeurt steeds tijdens een klasbezoek. Gebruik onze inleverbus niet. Deze is niet voorzien op grote aantallen materialen.

Het klasbezoek

Tijdens elk bezoek staan twee medewerkers ter beschikking van de klas. Zij voorzien de klaskaart en ondersteunen het zoeken en lenen van materialen door de kinderen. De medewerkers staan ook klaar met advies bij het vinden van thematische materialen en boeken op het juiste leesniveau.

Wij vragen leerkrachten om actief deel te nemen aan de bezoeken. Extra begeleiders zoals zorgleerkrachten en (groot)ouders zijn eveneens welkom om deel te nemen.

Het laatste klasbezoek voor de zomervakantie

Het laatste klasbezoek vindt plaats tijdens de maanden mei of juni. Dan kunnen geen nieuwe materialen meer worden geleend.

Boekenpakket

Elke klas kan een boekenpakket aanvragen voor gebruik in de klas. Dit pakket wordt  aangepast aan de leeftijd van de leerlingen en kunnen in samenspraak met de leerkracht samengesteld worden.

Een boekenpakket aanvragen kan via mail: bibliotheek@jette.brussels

 

Het bibteam wenst de klas veel bibplezier toe!