Livre
Néerlandais

Hoor nu mijn stem

Franca Treur (auteur)
Ina verloor op driejarige leeftijd haar ouders en groeit op bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen Ma en Sjaan. Deze 'familie' bewandelt de oude paden van het gereformeerde geloof, en de jonge, ambitieuze Ina probeert te klimmen op de trappen van Gods genade, zoals haar lichtende voorbeeld tante Ma. Naarmate ze volwassen wordt, lonkt ook de maatschappelijke ladder, die gemakkelijker te bekli
Titre
Hoor nu mijn stem
Auteur
Franca Treur 1979-
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Prometheus, 2017
349 p.
ISBN
9789044629125 (hardback)

Commentaires

Iemand die haar plaats niet kende

ROMAN. Radiopresentatrice Gina neemt de trein naar Zeeland en belandt weer in de wereld van haar jeugd en het streng gereformeerde geloof. Franca Treur, bekend van Dorsvloer vol confetti, heeft met haar derde roman weer aan metier gewonnen.

Een roman over een vrouw die zich ontworstelt aan een streng gereformeerd Zeeuws milieu? Dan denk je onmiddellijk aan Franca Treur (°1979). Uit het niets kwam ze in 2009 de literatuur binnengedenderd met Dorsvloer vol confetti. In deze autobiografisch geïnspireerde roman beschreef Treur laconiek het doen en laten in een hyperorthodoxe boeren-familie op het eiland Walcheren, vanuit het perspectief van de 12-jarige Katelijne.

Meteen leek Treur zich in het kielzog te nestelen van Maarten 't Hart, Jan Wolkers en Jan Siebelink. In ieder geval werd 'die roman met die rare titel' een van de meest bejubelde en best verkochte Nederlandse debuten van het laatste decennium. Onder alle mediaheisa bewaarde Treur haar sangfroid. Al merkte je de pudeur bij het schrijven van een opvolger.

Met haar voorzichtig ontvangen tweede roman De woongroep (2014) nam Treur afstand van de 'reforoman'. Ze gooide het over een andere boeg met een verhaal…Lire la suite

Toegang tot de hemel

Roman. Franca Treur keert terug naar de orthodox-gereformeerde omgeving van haar jeugd. De herinneringen dringen zich op.

Dertien verschillende gereformeerde geloofsgemeenschappen telt Nederland; de vrijzinnige, evangelistische, apostolische en pinksterbeweging niet meegerekend. Hoewel het een goeddeels atheïstisch land is waarin de katholieke kerk al helemaal aan belang heeft ingeboet, zijn nog minstens twee miljoen Nederlanders lid van een protestante kerk. Franca Treur (38) is opgegroeid op een orthodox-gereformeerd Zeeuws eiland en debuteerde in 2009 met de roman Dorsvloer vol confetti (150.000 exemplaren). In haar derde roman, Hoor nu mijn stem, keert ze terug naar de omgeving van haar jeugd. Gina, die net als Franca Treur zelf na de gereformeerde middelbare school naar Leiden verhuist om psychologie te gaan studeren, valt onder invloed van haar studie en niet-gereformeerde vrienden af van haar geloof.

De geloofsdenominatie die Treur beschrijft, is de 'gereformeerde gemeenten', een afsplitsing van het protestantisme waarin de zonde centraal st…Lire la suite

Het kenmerkende Treur-gevoel, de ongewone combinatie van bevrijding en verlies, komt nog beter dan voorheen naar voren

Erg goed zijn de vlijmende miniportretjes die Franca Treur door de roman strooit.

'Arco had intussen de tractor de dorsvloer op gereden.' Een gewone plattelandszin, maar op pagina 49 van de nieuwe roman Hoor nu mijn stem van Franca Treur (Meliskerke, 1979) is dat ook een teken van herkenning. Haar succesvolle debuutroman van acht jaar geleden heette immers Dorsvloer vol confetti, en ging over het meisje Katelijne Minderhoud uit een grote bevindelijke Zeeuwse boerenfamilie, en haar streven om een eigen taal en verhalen buit te maken op de eendrachtig beleden psalmen en Bijbelse uitdrukkingen uit de Statenvertaling, editie-Jongbloed uit 1888.

Even denken we weer thuis te zijn, nadat Treur met de mindere roman De woongroep (2014) en de sublieme schetsen in X & Y (2016) afstand van haar achtergrond leek te hebben genomen. En natuurlijk, er zijn overeenkomsten tussen Katelijne uit Dorsvloer vol confetti, en Gina Wisse die we volgen in Hoor nu mijn stem, welke titel zowel verwijst naar Jethro in het Oude Testam…Lire la suite

Schuld en boete in de Zeeuwse polders

Een jonge, van haar geloof gevallen vrouw keert in Franca Treurs Hoor nu mijn stem terug naar haar verleden. Ze gaat de oudtante bij wie ze opgroeide verzorgen en ontdekt dat je als mens god wel kunt verlaten, maar dat hij jou daarentegen nooit verlaat.

Gina, presentatrice van het populaire Kennis en Kunde , dat iedere dag in primetime op Radio 1 wordt uitgezonden, werkt mee aan het tv-programma Haar voor Haar . Voor de ogen van een half miljoen kijkers zet een kapper de schaar in haar rijkelijke dos, waarna die verwerkt zal worden tot een pruik voor een door kanker getroffen vrouw. Gina doet dit echter niet zozeer uit naastenliefde als wel in de hoop dat haar vroegere partner Jean-Paul haar zal zien, haar offer zal begrijpen, de blonde del waarvoor hij haar verliet in de steek zal laten en terug bij haar zal komen.

Ooit interviewde ze de ornitholoog over een artikel dat hij had geschreven over het lombardeffect bij zangvogels. Die blijken in de stad luider en hoger te zingen dan op het platteland. Soms is het zelfs zo erg dat ze elkaar niet kunnen verstaan. Misschien zijn mensen wel net als vogels.

Want laat het nu precies op dat platteland zijn dat Gina opgroeide, in ee…Lire la suite

Ina groeit op in een streng gereformeerd milieu in Zeeland bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen, nadat haar ouders zijn verongelukt toen zij drie jaar oud was. Ze probeert als kind net zo gelovig te worden als haar oudtante Ma en trouw aan het geloof te zijn. Maar als ze opgroeit en in Leiden gaat studeren begint ze te twijfelen: moet ze het geloof volledig wegdoen? Ze maakt carrière als presentator bij een radioprogramma en verandert haar naam in Gina. Totdat haar relatie wordt verbroken en ze tijdelijk terug gaat naar Zeeland om haar ongeneeslijk zieke tante bij te staan. Haar plaats bij de radio wordt onmiddellijk ingepikt. In Zeeland wordt ze op zichzelf teruggeworpen en ontdekt ze wat ze ook verloren heeft. Het verhaal is boeiend geschreven in een prettige stijl en taalgebruik. Het verhaal wisselt steeds van perspectief tussen de jong opgroeiende Ina (ik persoon) en de volwassen Gina (derde persoon), waardoor je als lezer direct gegrepen wordt. Vierde roman van deze au…Lire la suite

À propos de Franca Treur

CC BY 3.0 - Image by Filip Naudts

Franca Treur (née en 1979) est une écrivaine et une pigiste pour le NRC Handelsblad et nrc.next hollandaise.

Biographie

Enfance et éducation

Franca Treur grandi dans une famille d'agriculteur de l'Église réformée à Meliskerke (Zélande). Après des études secondaires au Calvijn College, elle étudie ensuite la psychologie à l'Université de Leyde. Plus tard, elle passe d'une formation en néerlandais à une formation en critique littéraire. À Leyde, elle devient un membre de la nouvelle association des étudiants Panoplia. Selon une entrevue à un journal au cours de ses études, elle découvre des similitudes entre les récits du Proche-Orient ancien et ceux de la Bible, ce qui l'a convaincue que ces histoires ont été purement inventées pour consoler les êtres humains. En outre, elle n'avait jamais réellement senti l'existence de Die…En lire plus sur Wikipedia