Op deze pagina vindt je alle informatie en huisregels over materialen lenen, inleveren en verlengen.

 

Lenen

Als lid van de bibliotheek kan je van elk materiaal maximum 5 items lenen voor een periode van 3 weken.

Om wachttijden te vermijden, hebben we zowel in de volwassenafdeling als in jeugdafdeling zelfuitleenbalies geplaatst. Met behulp van eenvoudige instructies op het scherm kan je makkelijk zelf materialen uitlenen en inleveren. Bij het het uitlenen kan je achteraf ook een handig lijstje printen met welke materialen op je kaart staan en tot hoe lang je ze mag uitlenen.

Lenen uit een andere Bib (IBL)

Wil je graag een boek, cd of dvd uitlenen die niet in onze bibliotheekcollectie is opgenomen? Dan is het mogelijk om dit materiaal van een andere Bib te laten overkomen. Dit systeem noemt men interbibliothecair leenverkeer of kortweg IBL. Klik hier voor de  voorwaarden en werkwijze.

Inleveren

Breng de geleende materialen tijdig terug! Ben je te laat, dan betaal je boete. Zie onze tarieven.

Inleverbus

Is onze Bibliotheek gesloten? Dan kan je gebruik maken van onze inleverbus (naast de ingang van de Bib). De inleverbus wordt 1 keer per dag (behalve op zon- en feestdagen) om 9u00 leeggemaakt. Dat moment geldt als tijdstip van inleveren.

Verlengen

Heb je je boek nog niet uit of je wilt een film nog een keer zien? Dan kan je je uitleentermijn nog een keer verlengen.

 • Je kunt deze uitleentermijn zo vaak verlengen je wilt, zolang je de maximale uitleentermijn van 9 weken maar niet overschrijdt.
 • Verlengen is niet mogelijk als het materiaal gereserveerd is voor een andere lener.
 • Klik hier voor “Verlengen stap voor stap”.

Reserveren

Is het item dat je wil meenemen uitgeleend, dan kan je gratis het materiaal reserveren aan de infobalie. Zodra het materiaal terug in de Bib aanwezig is, contacteren we je per e-mail of per telefoon.

Een item dat aanwezig is in de Bib en dat je om een of andere reden niet meteen kan meenemen, leggen we voor jou gratis opzij.

Hoe kan je verlengen en reserveren?

 • in de Bib: aan de balies van elke afdeling
 • Klik hier voor “Reserveren stap voor stap”
 • telefonisch (tijdens de openingsuren): 02 427 76 07.

Verlies, beschadiging, diefstal

Je bent verantwoordelijk voor wat je uitleent. Bij schade, verlies en diefstal vraagt de bib je om de waarde te betalen. Voor je leent, controleer je of er schade is en meldt het aan het personeel.

Te laat teruggebracht?

Dan betaal je te-laatgeld per geleend werk en per week. De termijn begint te lopen vanaf de eerste dag dat het werk te laat is. Naast het te-laatgeld betaal je ook kosten voor het versturen van de te-laatbrief. Alle tarieven staan vermeld op het tarievenblad.

Als je het materiaal niet terugbrengt, ondernemen wij de volgende stappen:

 • Na de 3de te-laatbrief kan je in geen enkele bibliotheek nog materialen lenen.
 • Na de 4de te-laatbrief zal de gemeente de vergoeding innen en neemt zij eventuele gerechtelijke stappen. De bijkomende kosten hiervoor zijn voor jouw rekening.

Wij hanteren een maximumbedrag waardoor het te-laatgeld niet eindeloos oploopt. Het bedrag vind je op het tarievenblad en is exclusief de portkosten voor de te-laatbrief.

 • Leners vanaf 13 jaar:                                                                
  • Te-laatgeld per werk per week: €  0,10
  • Maximum te-laatgeld: € 6,00 
 • Leners vanaf 14 jaar:
  • Te-laatgeld per werk per week: €  0,25
  • Maximum te-laatgeld: € 12,00

Vermijd te-laatgelden. Je kan je boeken verlengen, dit doe je online via https://mijn.bibliotheek.be. Per telefoon tijdens de openingsuren via 02 427 76 07 of aan de infobalie van de Bibliotheek.

Verantwoordelijkheid lener

Je leent materialen uit de bibliotheek in eigen naam. Dit wil zeggen:

 • Tijdens de uitleenperiode ben je verantwoordelijk voor de materialen.
 • Leen de materialen daarom niet uit aan iemand anders.
 • Maak geen aantekeningen in het werk.
 • Breng ons onmiddellijk op de hoogte indien je merkt dat een werk beschadigd of onvolledig is.
 • Heb je het uitgeleende materiaal beschadigd, verloren of is het gestolen? Dan betaal je voor de vervanging van het werk. Wij raden aan dit zo snel mogelijk te melden zodat het te-laatgeld niet onnodig hoeft op te lopen.
 • Indien je het werk op een later tijdstip terugvindt betalen wij je de kostprijs van het werk terug.
 • Je respecteert de bepalingen van de auteurswet. Als je deze overtreedt, zijn de gevolgen voor jouw rekening.