Zadenbib

De bib van Jette heeft een zadenbib. Deze kwam tot stand in samenwerking met de gemeente en de Franstalige bibliotheek. De zadenbib bestaat in mei 2018 twee jaar.

Ieder jaar worden er vormingen en andere activiteiten georganiseerd in het kader van de Zadenbib.

1. Wat is een zadenbib?

In een zadenbib kan je gratis zaden meenemen. In ruil vraagt de bib om zelf zaden te oogsten en een deel terug te schenken aan de bib. Maar dit hoeft niet.

2.  Vrijwilligers

Vrijwilligers kregen een opleiding hoe ze zaden moeten schoonmaken, verpakken en etiketteren. Zij zijn verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van de zadenbib. 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Gerina of Saskia via 02 427 76 07 of bibliotheek@jette.irisnet.be voor meer informatie. 

3. Zaden

We werken enkel met natuurlijke, biologische zaden. Geen F1/genetisch gemanipuleerde zaden. Deze zaden zijn door particulieren geoogst.

4. Lenen van zaden

Je kiest de zakjes zaad. Je mag per keer maximum 3 zakjes meenemen en 1 per soort. Je hoeft dit niet (meer) te registreren in mijntuin.org.

5.  Oogsten en terugbrengen

We vragen aan degene die zaden meegenomen heeft om zelf ook zaden te oogsten en naar de bibliotheek te brengen. Maar als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat je een (klein) terras hebt, dan is dat niet erg. De zaden mogen van een andere plant zijn dan die je hebt meegenomen. 

Praktisch: vraag aan de infobalie van de volwassenenafdeling om een fiche en een envelop. Op de fiche vul je een aantal kenmerken in over de plant. Samen met de zaden, doe je deze fiche in een gesloten envelop en geef je dit af aan de infobalie. 

6.  Andere zadenbibs

Ook andere bibliotheken in Brussel hebben een zadencollectie. Via deze link zie je het overzicht.